ליווי בנקאי לפרויקטים

מתכננים את המשכנתא כדי שתתאים לצרכים שלכם!

ישנם אופציות שונות לקבל מימון לטובת בניית מבנה מגורים כגון:
• הלוואות חוץ בנקאיות מקרנות שונים
• הלוואות מחברות ביטוח
• קבוצת רכישה (כולם משתתפים במימון הפרויקט)
• מימון עצמי ושחרור כספים לפי ערבות חוק מכר
• ליווי בנקאי

ליווי בנקאי הוא בד"כ האופציה הטובה ביותר וגם הזולה ביותר מבין כולם.

נתחיל מהיתרון הגדול ביותר – שקט לרוכש ומכירה פשוטה יותר כיזם.

הרבה יותר פשוט למכור דירה ללקוח בפרויקט כשהוא מלווה ע"י בנק למשכנתאות.

מעבר לכך ישנם יתרונות נוספים –

  1. ריכוז כל הפעילות הכספית של הפרויקט המלווה – הכנסות והוצאות בחשבון בנק מיוחד, חשבון הליווי.
  2. היזם מתחייב כלפי הבנק לחייב את הרוכשים ממנו להפקיד את התמורה אך ורק לחשבון הליווי.
  3. פיקוח מטעם הבנק על ביצוע הפרויקט – אישור תשלומים מראש, מכירות, מחירים ועלויות.

בין אם אתם עומדים לרכוש דירה מפרויקט שמלווה בנקאית, או בין
אם אתם היזמים שעומדים להתחיל בניה של פרויקט מגורים,
אנחנו כאן כדי לעזור לכם לקבל את התנאים הטובים ביותר!

בשיתוף פעולה עם כל הבנקים למשכנתאות הפעילים בישראל:
שירותים נוספים

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא נועד לבטח אתכם ואת הבנקים מפני נזקים שיכולים לקרות לבניין,
לדירה או לחלקים מהם.

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים זה הוא חלק אינטגרלי מתהליך לקיחת ההלוואה (המשכנתא) כיוון שבלעדיו הבנק לא יאשר המשך תהליך.
ביטוח שמטרתו העיקרית היא להגן על הבנק ועל הלווים במקרה פטירה חלילה של אחד מהלווים.
במקרה מוות של אחד הלווים, חברת הביטוח תשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע.

הלוואות

הלוואה לכל מטרה היא שעבוד נכס קיים (משכנתא) לטובת כל מטרה – סגירת חובות, קניית נכס בחו”ל, עזרה לילד, עזרה למשפחה ואפילו יכולה לשמש לחופשה ארוכה (לעומת משכנתא רגילה שנועדה לקניית נכס).