עמלת פירעון

מה זה עמלת פירעון?

אם תרצו לפרוע את המשכנתא לפני תום תקופת ההלוואה, או להחליף מסלול הלוואה במהלכה (כלומר, למחזר את המשכנתא), תידרשו לשלם עמלות הנובעות מפירעון מוקדם של ההלוואה. 

ישנם שתי עקרונות כשמדברים על עמלות פרעון מוקדם:

  • ישנם מסלולים בהלוואה שניתן לפרוע ולהחזיר ללא קנסות
  • ישנם מסלולים בהלוואה שבהם קיים סיכוי לעמלת פירעון מוקדם של המסלול על ידי הלווה

עמלת הפירעון המוקדם מורכבת מרכיבים שונים, הנקבעים על פי מסלול ההלוואה:

1. עמלה תפעולית (דמי טיפול): תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה.
 עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.
 

2. עמלת אי הודעה מוקדמת: עמלה זו נגבית רק במקרה בו לא הודעתם בכתב על כוונתכם לסלק את ההלוואה הקייימת.

3. עמלת היוון: עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר. אופן חישוב עמלה זו נקבע על ידי המפקח על הבנקים בהתאם לנוסחה על ידו.
הריבית הממוצעת על המשכנתאות היא נתון שנמדד ומפורסם על ידי בנק ישראל, ואשר לוקח בחשבון את כלל המשכנתאות הניתנות בישראל.

4. עמלת מדד ממוצע: נגבית בהלוואות צמודות מדד בלבד, אם הפירעון המוקדם נעשה בין ה- 1-15 לחודש.  עמלה זו נגבית מכיוון שמדד המחירים לצרכן מתפרסם רק ב-15 לחודש, והיא מחושבת על הסכום הנפרע כפול מחצית המדד החודשי הממוצע בשנים עשר המדדים האחרונים שפורסמו לפני יום הפירעון. עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.


לסיכום

חשוב מאוד תמיד לבדוק את המשכנתא הקיימת, את המסלולים ואת הריביות לפני כל פעולה או שינוי.

ייחוד ייעוץ משכנתאות בודקת ללא עלות את המשכנתא הקיימת לטובת הלקוח.

לייעוץ ראשוני חינם למחזור משכנתא על ידי יועץ משכנתאות מוסמך השאר/י פרטים: